S.T.E.M.

(Science, Technology, Engineering, Mathematics)
 
Om kinderen op een interactieve manier in contact te laten komen met de wonderen van de wetenschap, organiseren we ook wetenschapsactiviteiten. Zo werken we ondertussen nauw samen met enkele lagere en middelbare scholen om zowel tijdens als na de lesuren wetenschap aan te bieden op een ludieke manier. Daarnaast organiseren we ook wetenschapsstages tijdens de schoolvakanties.
Dit schooljaar willen we in jullie school ook een naschoolse wetenschapsworkshop aanbieden. Gedurende 4 lessen (4 weken x 1u/week), zullen er lessen aangeboden worden tijdens dewelke de nadruk vooral ligt op het experimenteren zelf, de leerlingen worden dus zoveel mogelijk zelf aan het werk gezet!
De lessen worden gegeven door Jan Kunnen (Solutio vzw) die doctor in de Wetenschappen is en graag zijn passie deelt met jongeren.
Om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, worden de leerlingen opgedeeld in 2 leeftijdsgroepen: L3-L4 en L5-L6. In de toekomst zullen er misschien ook lessen aangeboden worden voor de kleineren, maar op dit ogenblik willen we de focus leggen op de leeftijdsgroep L3-L6.