Inschrijving stages 2019

Loading


Wat meer uitleg

Voor inschrijvingen kan u gebruik maken van onderstaand inschrijvingsformulier. Indien
een bepaalde stage niet meer in de lijst terug te vinden is, is deze helaas
volzet. U kan ons dan wel nog contacteren om uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

De inschrijving is pas definitief na betaling. U krijgt van ons geen factuur of herinnering
tot betaling. Gelieve dit dus steeds zo snel mogelijk in orde te brengen.

Betalingen gebeuren op onderstaand rekeningnummer, met vermelding ‘VOORNAAM
KIND, NAAM KIND, TITEL STAGE’.

Argenta bank
BE23 9730 0313 8891
Sport en Opleiding vzw
Schransdreef 74
3090 OVERIJSE

Onderstaande kortingen gelden bij inschrijving voor meerdere stages of voor meerdere
kinderen uit eenzelfde gezin.
Tweede inschrijving/tweede kind = -10%
Derde inschrijving/derde kind = -20%


Bovendien is het mogelijk via uw mutualiteit een bedrag van €15 tot €50 terug te trekken.
Hiervoor vraagt u bij uw mutualiteit de juiste formulieren aan. Deze bezorgt u ons na
inschrijving van uw kind(eren). Wij vullen alles in en bezorgen u de formulieren zo snel
mogelijk terug.

In geval van overmacht vóór aanvang van de stage (ziekte, ongeval,...) kan een
terugbetaling gevraagd worden. In dat geval vragen we wel een doktersbriefje als bewijs.
Voor vragen hieromtrent kan u ons steeds contacteren.