Naschoolse activiteit Multimove

Sport en Opleiding vzw werd door Sport.Vlaanderen (het vroegere BLOSO) officieel erkend
voor het aanbieden van lessen Multimove. Met onze lessen richten we ons voornamelijk
tot kleuters, en om kwaliteit te garanderen is het aantal deelnemers per groep beperkt.

Door middel van een gevarieerd bewegingsprogramma wordt er gewerkt aan de
ontwikkeling van twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden*. Deze stimuleren de fijne
grofmotorische ontwikkeling bij kinderen op jonge leeftijd. De focus ligt dus nog niet op
een specifieke sporttak. Multimove kan het begin zijn van levenslang sporten en
bewegen, plezierbeleving staat hier dus centraal.

Voor deze lessen draag je best sportieve kledij waarin je gemakkelijk kan
bewegen, gecombineerd met sportschoenen.

 

* dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen,
trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien.

Om in te schrijven, klik hier.