Veelgestelde vragen over de stages

Kan ik op voorhand het programma krijgen van de activiteiten die tijdens de stage
worden aangeboden?

We kunnen voor aanvang van de stage geen exact programma van de geplande
activiteiten doorgeven, aangezien bepaalde activiteiten last minute nog naar een andere
dag of een ander tijdstip verplaatst worden. Bij de omschrijving van de stages proberen
we wel steeds een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen van wat we gedurende de
week precies gaan doen.

Wordt er ‘s morgens en ‘s avonds opvang voorzien voor de kinderen?

De activiteiten starten ‘s morgens steeds om 9u00 en eindigen om 16u00 in de namiddag.
‘s Morgens voorzien we opvang tussen 8u00 en 9u00, ‘s avonds kan uw kind tot 17u00 in
de opvang blijven. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Mag mijn kind ‘s avonds zelfstandig naar huis komen?

Dit kan, indien u uw kind een briefje met schriftelijke toestemming meegeeft.

Moet mijn kind een lunchpakket meebrengen?

‘s Middags is er een uur middagpauze. We voorzien voor iedereen een beker water of
frisdrank, maar de kinderen brengen zelf een lunchpakket mee. Voorzie ook voldoende
water en eventueel enkele versnaperingen voor tussendoor.

Mijn kind moet medicatie nemen, aan wie kan ik deze best bezorgen?

U mag de medicatie van uw kind (samen met instructies en eventueel een bijhorend
doktersvoorschrift) bezorgen aan één van de begeleiders. Indien uw kind zijn/haar
medicatie zelfstandig kan innemen, mag u deze gewoon met uw kind meegeven.

Welke kledij doet mijn kind best aan?

Uw kind draagt bij voorkeur sportieve kledij en sportschoenen. Indien specifieke kledij
verwacht wordt, staat dit bij de omschrijving van de stage vermeld. Tijdens de stages van Overijse
gaan we een namiddag zwemmen (bij andere gemeente is dit niet altijd het geval). De specifieke datum wordt meegedeeld
na inschrijving voor de stage.

Mag mijn kind een gsm meebrengen?

We raden ten sterkste af kostbare voorwerpen mee te brengen. Sport en Opleiding vzw
is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal. Gsm-gebruik tijdens de
activiteiten is niet toegestaan. Tijdens de pauzes gebeurt dit steeds in overleg met de
begeleiders.

Op welke rekening moet ik betalen ?

Er zal geen factuur of herrineringen tot betalingen worden gestuurd.  U moet zelf de betaling in orde brengen.  Hoe sneller dit gedaan is, hoe better.  Niet vergeten dat de inschrijving pas in orde is na de betaling van de stage(s).  

BE23 9730 0313 8891
Sport en opleiding vzw
Kanunniksteen 38
3090 Overijse

Mag mijn zoon of dochter in dezelfde groep als die van andere vrienden ?

Jullie mogen ons zeker meegeven met wie u kind graag wil samenzitten tijdens de stage.  Als ze dezelfde ouderdom hebben zullen ze heel waarschijnlijk in dezelfde groep zitten. Moesten ze de eerste dag van de stage toch niet samen zitten, mogen ze dit komen zeggen en zullen we ervoor zorgen dat dit in orde komt.

Wat zijn de adressen van de stages ?

Voor de stages in Overijse verwachten we alle kinderen elke dag in de grote sporthal van Overijse ‘Den Heurk’ (Heurkstraat 3, 3090 Overijse).

Voor de stage in Jezus-Eik worden de kinderen verwacht in het cultuurcentrum ‘ Gc De Bosuil’ (Witherendreef 1 ,3090 Jezus-Eik).

Voor de stage in Huldenberg worden de kinderen verwacht in de sporthal van Huldenberg ‘De Kronkel’ (Gemeenteplein 2, 3040 Huldenberg).

Voor de stage in Hoeilaart worden de kinderen verwacht in de sporthal van Hoeilaart (Koldamstraat 9a, 1560 Hoeilaart).

Voor de stage in Affligem worden de kinderen verwacht in de sporthal van Affligem ‘Bellekouter’ (Bellestraat 99, 1790 Affligem).

Voor de stage in Oud-Heverlee worden de kinderen verwacht in VBS HHOH (Waversebaan 81 , 3050 Oud-Heverlee).

Ik heb een andere vraag.

Bij specifieke vragen kan u ons steeds contacteren.